Raak 2.0

Een nieuwe pilot op basis van eerdere ervaringen

RAAK is een cultuurprogramma voor jongeren met (zeer) verschillende sociaal-culturele en economische achtergronden. Sommigen hebben een goede start in het leven, anderen beduidend minder. Maar één ding hebben ze gemeen; ze zijn jong, zoekend en vormen de generatie van de toekomst.

De jongeren gaan met elkaar aan het werk in workshops (dans, zang, theater) over thema’s die in hun leven van belang zijn. Onder leiding van vakdocenten, voortkomend uit hun eigen doelgroepen, en een regisseur die ervaren is op het terrein van community art, maken zij de voorstelling RAAK 2.0.

Raak is ontstaan uit de bijzondere samenwerking tussen Parktheater Eindhoven, Dynamo Jeugdwerk en Summa Plus. Uit de ervaringen van de afgelopen jaren is de behoefte ontstaan aan het experimenteren met een nieuwe werkwijze. Dialoog tussen kansarme en kansrijke jongeren staat hierin centraal evenals talentontwikkeling van de deelnemers en de betrokken ervaringsdeskundige docenten. Voor deze pilot is Stichting Orwoet als vierde partner aangetrokken.

De regie wordt verzorgd door Michèle van Rijzewijk en Hans Lein.