(on)breekbaar in het Van Abbemuseum

Van 16 februari t/m 15 maart 2017 is project (on)breekbaar ​gastcurator in het Van Abbemuseum in de tentoonstelling Van wie is de straat?​ De tentoonstelling wordt geopend op 16 februari van 18:00 – 21:00 uur met een uitdagend programma.

In de tentoonstelling Van wie is de straat? onderzoekt het Van Abbemuseum vragen die raken aan zeggenschap over de openbare ruimte. Het community art project (on)breekbaar, kunst over kwetsbaarheid en kracht is gedurende één maand gastcurator in deze tentoonstelling. Binnen project (on)breekbaar worden kunstkistjes gemaakt met verschillende groepen mensen over het thema kwetsbaarheid en kracht. Momenteel wordt (on)breekbaar o.a. uitgevoerd in Gestel met zowel Nederlandse als vluchtelinge vrouwen, woonachtig in deze wijk. Zowel deze kistjes als kistjes van deelnemers uit Vaartbroek en die van professionele kunstenaars worden tentoongesteld. Met deze tentoonstelling verbinden (on)breekbaar werelden met elkaar.  Mensen, die elkaar normaliter niet zo gauw zouden treffen, worden uitgedaagd om met zichzelf en elkaar het dialoog aan te gaan over een thema dat schuurt, wringt en bovenal maatschappelijk relevant is. De gebeurt door middel van beeldende kunst. De ervaring hierbij is dat alle resultaten stuk voor stuk spannend en inspirerend zijn. (on)breekbaar is een project dat van onderop ontwikkeld wordt en stem geeft aan mensen die vaak niet gehoord worden. We maken hiermee het onzegbare zegbaar. Daarom past dit werk binnen deze tentoonstelling in het Van Abbemuseum.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *